Xây nhà trọn gói biệt thự sân vườn Lucky Hills – TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)
Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Thi công nội thất bếp ăn
Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - TC19096
Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - Tc19096
Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - TC19096
Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096
Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)
xây biệt thự vườn
xây nhà biệt thự đẹp
Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)
Thi công nội thất phòng thờ TC19096
Thi công nội thất phòng thờ TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096
Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096
Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096
Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096
Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096
Hoàn thiện trụ cầu thang TC19096
Hoàn thiện trụ cầu thang TC19096
Xây nhà trọn gói biệt thự sân vườn Lucky Hills – TC19096
,
2019

Bàn giao, nghiệm thu công trình tới chủ đầu tư

Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096

Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096

Hoàn thiện trụ cầu thang TC19096 Hoàn thiện trụ cầu thang TC19096

Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096 Hoàn thiện biệt thự đỉnh đồi TC19096

Thi công trụ cầu thang

Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096 Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096 Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096 Thi công trụ cầu thang biệt thự đỉnh đồi TC19096

Hoàn thiện sân vườn

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện kiến trúc sân vườn đỉnh đồi TC19096

Hoan thien ngoai that san vuon biet thu dinh doi TC19096

Hoàn thiện ngoại thất

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Thi công nội thất phòng thờ TC19096

Thi cong lap dat noi that phong tho TC19096

Thi công nội thất phòng thờ TC19096

Thi cong lap dat noi that phong tho TC19096

Cap-nhat-anh-thi-cong-thang-8-TC19096

Hoàn thiện nội thất

Thi công nội thất liền tường

Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Thi công nội thất gỗ liền tường biệt thự Lucky Hills - Tc19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt tranh trang trí nội thất

Tranh trang trí biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Tranh trang trí biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Sơn hoàn thiện nội thất

Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Sơn hoàn thiện thô nội thất biệt thự Lucky Hills - Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Hoàn thiện ngoại thất

Lựa chọn đèn trang trí sân vườn

Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt đèn trang trí biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá hoàn thiện

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Ốp đá ngoại thất biệt thự Lucky Hills - Lắp đặt cửa thông minh biệt thự Lucky Hills - TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt cửa thông minh

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Lắp đặt đèn trang trí

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-thang-7-biet-thu-lucky-hills-TC19096

Khởi công thi công nội thất

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Thực hiện tủ bếp

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công tủ gỗ

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công tủ bếp

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công tủ bêpa

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công nội thất phòng bếp

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công nội thất bếp ăn

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công hàng rào

Thi công hàng rào

Thi công biệt thự Lucky Hills

Thi công xây dựng biệt thự hiện đại

xây biệt thự vườn

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công biệt thự cao cấp

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công nhà biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công biệt thự đẹp

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

xây nhà biệt thự đẹp

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

xây nhà biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

xây dựng biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

thi công biệt thự

Thi công công trình biệt thự sang trọng TC19096

Thi công sân vườn biệt thự

Thi công cảnh quan sân vườn biệt thự đẹp TC19096

Thi công cảnh quan sân vườn biệt thự đẹp TC19096

Thi công cảnh quan sân vườn biệt thự đẹp TC19096

Thi công xây dựng sơn bả

Thi công hoàn thiện nội thất sơn bả TC19096

Thi công hoàn thiện nội thất sơn bả TC19096

Thi công hoàn thiện nội thất sơn bả TC19096

Hoàn thiện toàn bộ phần thô công trình

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Thi công trần nhà

Thi công điện nước

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Trát thô

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Thi công mái

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Khởi công xây dựng

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

Hoàn tất xây thô biệt thự anh Toàn - Lucky Hills (KT 19096)

 

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Email: lienhe@betaviet.com

    Website: https://betaviet.com/

    * HÀ NỘI: Tòa nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    *TP HỒ CHÍ MINH: 03.22, Lầu 3 tòa nhà Asiana Capella, 184 Trần Văn Kiểu, Q.6, TP. HCM

    *NGHỆ AN: LK5-05, Khu liền kề Trường Thịnh Phát, Đ. Trương Văn Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An

    *THANH HÓA: 125 Bùi Đạt, P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa

    *HẢI DƯƠNG: Số 118 Đ. Thanh Bình, TP. Hải Dương

    *BẮC NINH: 99 Đ. Lê Thánh Tông, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.