Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vinhomes Riverside – TC20168

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside
Thi công trần biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Xây thô cầu thang biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Trát thô biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Làm giàn giáo thả lưới biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Làm giàn giáo thả lưới biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Làm giàn giáo thả lưới biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168
Cải tạo vỉa hè biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Thi công bể nước Vinhomes Riverside TC20168
Thi công bể nước Vinhomes Riverside TC20168
Thi công bể nước Vinhomes Riverside TC20168
Thi công sàn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Thi công ốp tường biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Thi công trần biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Cải tạo ngoại thất biệt thự KĐT Vinhomes Riverside - TC20168
Cải tạo ngoại thất biệt thự KĐT Vinhomes Riverside - TC20168
Hoàn thiện ngoại thất sân vườn TC20168
Hoàn thiện ngoại thất sân vườn TC20168
Hoàn thiện ngoại thất sân vườn TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện phòng bếp biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian phòng khách Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian phòng khách Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian phòng khách Vinhomes Riverside TC20168
Sảnh tầng biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện ngoại thất biệt thự Vinhomes Riverside Tc20168
Hoàn thiện sảnh cầu thang biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện sảnh cầu thang biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện phòng học biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện phòng ngủ biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện không gian phòng thờ Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện nhà vệ sinh biệt thự Vinhomes Riverside TC20168
Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168
Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168
Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168
Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vinhomes Riverside – TC20168
2020

Hoàn thiện ngoại thất và khuôn viên sân vườn

Hoàn thiện ngoại thất biệt thự Vinhomes Riverside Tc20168

Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168 Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168 Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168 Hoàn thiện sân vườn Vinhomes Riverside - TC20168

Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian sân vườn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hoàn thiện không gian nội thất

Hoàn thiện không gian phòng thờ Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nhà vệ sinh biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hoàn thiện không gian phòng khách Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian phòng khách Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện phòng bếp biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện không gian phòng khách Vinhomes Riverside TC20168 Sảnh tầng biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện sảnh cầu thang biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện sảnh cầu thang biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện phòng ngủ biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện phòng học biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168 Hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo ngoại thất, sân vườn

Hoàn thiện ngoại thất sân vườn TC20168 Hoàn thiện ngoại thất sân vườn TC20168 Hoàn thiện ngoại thất sân vườn TC20168

Cải tạo ngoại thất biệt thự KĐT Vinhomes Riverside - TC20168 Cải tạo ngoại thất biệt thự KĐT Vinhomes Riverside - TC20168

Thi công ốp lát trần, tường

Thi công sàn biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công trần biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công ốp tường biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công cải tạo bể nước

Cải tạo vỉa hè biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công bể nước Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công bể nước Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công bể nước Vinhomes Riverside TC20168

Hinh-anh-cai-tao-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Thi công giàn giáo thả lưới

Làm giàn giáo thả lưới biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cap-nhat-anh-thi-cong-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Làm giàn giáo thả lưới biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cap-nhat-anh-thi-cong-biet-thu-vinhomes-riverside-TC20168

Làm giàn giáo thả lưới biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cap-nhat-anh-thi-cong-biet-thu-vinhomes-riverside-TC2016

Trát thô hoàn thiện

Thi công trần biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Trát thô biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Xây thô cầu thang biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Thi công điện nước

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Riverside - TC20168

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Thi công cải tạo nội/ ngoại thất

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Xây thô biệt thự

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Cập nhật tiến độ biệt thự Vinhomes Riverside

Cải tạo nội thất biệt thự dự án

Thi công xây dựng, cải tạo biệt thự

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Cải tạo kiến trúc biệt thự Vinhomes Riverside TC20168

Khởi công nội thất biệt thự Vinhomes Riverside

 

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: [email protected]

    Website: https://betaviet.com/

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.