Chi tiết quá trình thi công xây dựng nhà biệt thự tại Hà Nội – TC20182

Thi công bể bơi TC20182
Trang trí thức cột TC20182
Hoàn thiện thô biệt thự cao cấp TC20182
Thi công phào chỉ TC20182
Trát thô biệt thự cao cấp TC20182
Hình ảnh thi công trát thô TC20182
Hoàn thiện thô TC20182
Trát hoàn thiện trong TC20182
Trát hoàn thiện nội thất TC20182
Ốp lát trần tường TC20182
Thi công ốp lát biệt thự cao cấp TC20182
Thi công điện nước TC20182
Ốp lát tường TC20182
Thi công trát thô TC20182
Thi công đường nước TC20182
Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182
Thi công cổng biệt thự TC20182
Thi công cổng biệt thự TC20182
Thi công điện và điều hòa TC20182
Thi công hạng mục khác TC20182
Thi công hạng mục khác TC20182
Thi công hạng mục khác TC20182
Thi công trần thạch cao TC20182
Thi công trần thạch cao TC20182
Tranh sơn dầu trang trí TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182
Lợp ngói mái phân tầng TC20182
Sơn hoàn thiện nội thất TC20182
Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182
Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182
Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182
Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182
Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182
Sơn phòng bếp riêng TC20182
Sơn phòng bếp riêng TC20182
Thi công hoàn thiện cổng ngõ biệt thự TC20182
Thi công hoàn thiện cổng ngõ biệt thự TC20182
Thi công lợp mái nhà bếp TC20182
Thi công trang trí đá ốp chân tường TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện sân vườn biệt thự TC20182
Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182
Trang trí ngoại thất biệt thự vườn quê TC20182
Trang trí ngoại thất biệt thự vườn quê TC20182
Hoàn thiện ngoại thất biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện ngoại thất biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện cổng biệt thự vườn TC20182
Hoàn thiện cổng biệt thự vườn TC20182
Thi công ốp gạch sàn biệt thự vườn TC20182
Thi công ốp gạch sàn biệt thự vườn TC20182
Thi công ốp gạch sàn biệt thự vườn TC20182
Thi công nội thất biệt thự vườn TC20182
Thi công nội thất biệt thự vườn TC20182
Thi công nội thất biệt thự vườn TC20182
Chi tiết quá trình thi công xây dựng nhà biệt thự tại Hà Nội – TC20182
2020

Chiêm ngưỡng trọn vẹn kiến trúc biệt thự vườn quê

Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện kiến trúc biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện sân vườn biệt thự TC20182

Trang trí ngoại thất biệt thự vườn quê TC20182 Trang trí ngoại thất biệt thự vườn quê TC20182

Không gian nội thất biệt thự hoàn thiện cơ bản

Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182

Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182 Hoàn thiện cơ bản nội thất biệt thự vườn quê TC20182

Thi công nội thất biệt thự vườn TC20182 Thi công nội thất biệt thự vườn TC20182 Thi công nội thất biệt thự vườn TC20182

Hoàn thiện nội/ ngoại thất

Hoàn thiện ngoại thất biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện ngoại thất biệt thự vườn TC20182

Hoàn thiện cổng biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện cổng biệt thự vườn TC20182

Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182

Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182

Thi công ốp gạch sàn biệt thự vườn TC20182 Thi công ốp gạch sàn biệt thự vườn TC20182 Thi công ốp gạch sàn biệt thự vườn TC20182

Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182 Hoàn thiện trong ngoài biệt thự vườn TC20182

Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182 Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182 Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182 Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182 Sơn hoàn thiện ngoại thất TC20182 Lợp ngói mái phân tầng TC20182 Thi công trang trí đá ốp chân tường TC20182 Sơn hoàn thiện nội thất TC20182

Hoàn thiện thi công cổng ngõ

Thi công hoàn thiện cổng ngõ biệt thự TC20182 Thi công hoàn thiện cổng ngõ biệt thự TC20182

Hoàn thiện hạng mục phụ tại sân vườn

Thi công lợp mái nhà bếp TC20182 Sơn phòng bếp riêng TC20182 Sơn phòng bếp riêng TC20182

Sơn và trang trí ngoại thất

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Tranh sơn dầu trang trí TC20182

Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182

Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182 Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182 Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182 Thi công điện và điều hòa TC20182 Thi công sơn ngoại thất công trình TC20182

Thi công trần thạch cao

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Thi công trần thạch cao TC20182 Thi công trần thạch cao TC20182

 

Thi công cổng, các hạng mục khác trong khuôn viên

Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182 Cập nhật ảnh tiến đô thi công tháng 11 TC20182

Thi công cổng biệt thự TC20182

Thi công cổng biệt thự TC20182

Thi công hạng mục khác TC20182 Thi công hạng mục khác TC20182 Thi công hạng mục khác TC20182

Trát thô

Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công thô biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công dầm sắt sân bể

Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Thi công sân bể biệt thự 3 tầng TC20182

Cap nhat tien do thi cong thang 9 biet thu 3 tang TC20182

Trát thô ngoại thất

Thi công trát thô TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công đường nước TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công ốp, lát trần tường

Ốp lát tường TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Ốp lát trần tường TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công điện nước TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công ốp lát biệt thự cao cấp TC20182

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-cao-cap-TC20182

Thi công hồ bơi tiểu cảnh

Thi công bể bơi TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Trát thô cơ bản

Trát hoàn thiện nội thất TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Trát hoàn thiện trong TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Thi công điện, nước

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Trát hoàn thiện phần thô

Trang trí thức cột TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Thi công phào chỉ TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Hoàn thiện thô biệt thự cao cấp TC20182

Hình ảnh thi công trát thô TC20182

Trát thô biệt thự cao cấp TC20182

Hinh-anh-thi-cong-hoan-thien-tho-TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Cập nhật tiến độ thi công TC20182

Thi công mái, hoàn thiện nhà biệt thự

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thi công làm đường điện nước nhà biệt thự

Hình ảnh thi công điện nước cẩn thận và nghiêm khắc

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Thiết kế thi công nhà trọn gói biệt thự cao cấp TC20182

Trát thô toàn biệt thự

Quá trình trát thô nhà biệt thự

Quá trình trát thô nhà biệt thự

Hình ảnh thi công đổ mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Chi tiết quá trình thi công mái nhà biệt thự

Thi công trần tầng 3 biệt thự

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây thô tầng 3 biệt thự cao cấp

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Cập nhật quá trình thi công xây biệt thự tầng 3

Thi công trần nhà tầng 2 biệt thự

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Thi công trần các tầng trong biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 2 nhà biệt thự

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Hình ảnh xây tầng 2 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 nhà biệt thự

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Xây thô tầng 1 biệt thự cao cấp

Khởi công xây móng biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Hình ảnh thi công móng nhà biệt thự

Đo đạc nền đất trước khi bắt đầu thi công xây biệt thự

Khởi công xây dựng biệt thự TC20182

Hình ảnh giám sát nền đất

Khởi công xây dựng biệt thự

Hình ảnh khởi công xây biệt thự

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Email: lienhe@betaviet.com

    Website: https://betaviet.com/

    * HÀ NỘI: Tòa nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    *TP HỒ CHÍ MINH: 03.22, Lầu 3 tòa nhà Asiana Capella, 184 Trần Văn Kiểu, Q.6, TP. HCM

    *NGHỆ AN: LK5-05, Khu liền kề Trường Thịnh Phát, Đ. Trương Văn Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An

    *THANH HÓA: 125 Bùi Đạt, P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa

    *HẢI DƯƠNG: Số 118 Đ. Thanh Bình, TP. Hải Dương

    *BẮC NINH: 99 Đ. Lê Thánh Tông, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.