Hình ảnh thi công nội thất biệt thự dự án Hà Nội – TC21078

Khởi công thi công nội thất
Thi công biệt thự khu đô thị dự án
Quây lưới biệt thự dự án
Thi công xây thô biệt thự khu đô thị dự án
Thi công xây thô biệt thự khu đô thị dự án
Thi công thô biệt thự
Thi công xây dựng biệt thự dự án
Thi công biệt thự dự án
Thi công điện nước biệt thự dự án
Đi đường điện - nước biệt thự
Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công giầm đổ mái biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công mái biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Cải tạo tường rào biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Hình ảnh thi công hệ trần TC21078
Thi công cải tạo trần nhà TC21078
Thi công trần nhà KĐT Nam Cường TC21078
Cải tạo tầng mái biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công hệ mái KĐT Nam Cường - TC21078
Cap nhat anh thi cong thang 9 TC21078
Cap nhat anh thi cong thang 9 TC21078
Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công lát sàn sân thượng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công lát sàn sân thượng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công ốp tường biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công ốp tường biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Cải tạo sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Cải tạo sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Cải tạo sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công trần thạch cao biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công trần thạch cao biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078
Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078
Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078
Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078
Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078
Thi công gara ô tô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Lát sàn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công nội thất phòng thờ KĐT Nam Cường TC21078
Thi công sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công phòng tắm biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công ngoại thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Thi công ngoại thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Lát sàn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Lát sàn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Lát bậc tam cấp biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Hoàn thiện nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Hoàn thiện nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Hoàn thiện nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Hoàn thiện sân vườn biệt thự kđt nam cường TC21078
Hoàn thiện sân vườn biệt thự kđt nam cường TC21078
Hoàn thiện sân vườn biệt thự kđt nam cường TC21078
Nội thất nhà vệ sinh biệt thự kđt Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ăn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ăn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ăn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng khách biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng khách biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng khách biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng sinh hoạt biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng thờ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Nội thất phòng thờ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Sân cafe sân thượng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Sảnh tầng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Sảnh tầng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078
Hình ảnh thi công nội thất biệt thự dự án Hà Nội – TC21078
2021

Lắp đặt nội thất phòng khách

Nội thất phòng khách biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng khách biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng khách biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Lắp đặt nội thất phòng ăn

Nội thất phòng ăn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ăn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Lắp đặt nội thất phòng sinh hoạt chung

Nội thất phòng sinh hoạt biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Lắp đặt nội thất phòng ngủ

Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng ngủ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất nhà vệ sinh biệt thự kđt Nam Cường TC21078

Thi công nội thất phòng thờ

Nội thất phòng thờ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Nội thất phòng thờ biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Không gian sảnh tầng

Sảnh tầng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Sảnh tầng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Hoàn thiện không gian sân cafe

Sân cafe sân thượng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Không gian sân vườn biệt thự khu đô thị dự án

Hoàn thiện sân vườn biệt thự kđt nam cường TC21078 Hoàn thiện sân vườn biệt thự kđt nam cường TC21078 Hoàn thiện sân vườn biệt thự kđt nam cường TC21078

Thi công hoàn thiện nội thất

Lát sàn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Hoàn thiện nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Hoàn thiện nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Lát bậc tam cấp biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Lát sàn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Lát sàn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công nội thất phòng thờ KĐT Nam Cường TC21078 Thi công phòng tắm biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công nội thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Thi công hoàn thiện trong/ ngoài

Thi công ngoại thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công ngoại thất biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078

Thi công gara ô tô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078 Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078 Thi công sân vườn KĐT Nam Cường TC21078

Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078

Cải tạo khuôn viên sân vườn

Thi công sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078

Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078 Cập nhật tiến độ thi công tháng 11 KĐT Nam Cường TC21078

Cải tạo sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Cải tạo sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Cải tạo sân vườn biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Thi công ốp tường, sân thượng

Thi công ốp tường biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công ốp tường biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công lát sàn sân thượng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công lát sàn sân thượng biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Thi công đường nước

Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Trát thô hoàn thiện trong/ ngoài

Cap nhat anh thi cong thang 9 TC21078

Cap nhat anh thi cong thang 9 TC21078

Cap nhat anh thi cong thang 9 TC21078

Cap nhat anh thi cong thang 9 TC21078

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao biệt thự KĐT Nam Cường TC21078 Thi công trần thạch cao biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Thi công trần nhà KĐT Nam Cường TC21078

Cai-tao-biet-thu-khu-do-thi-nam-cuong- TC21078

Hình ảnh thi công hệ trần TC21078

Cai-tao-biet-thu-khu-do-thi-nam-cuong- TC21078

Thi công cải tạo trần nhà TC21078

Cai-tao-biet-thu-khu-do-thi-nam-cuong- TC21078

Cải tạo các hạng mục ngoại thất

Cải tạo tường rào biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cai-tao-biet-thu-khu-do-thi-nam-cuong- TC21078

Cải tạo tầng mái biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cai-tao-biet-thu-khu-do-thi-nam-cuong- TC21078

Thi công hệ mái KĐT Nam Cường - TC21078

Cai-tao-biet-thu-khu-do-thi-nam-cuong- TC21078

Thi công dầm đổ mái

Thi công giầm đổ mái biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Thi công mái biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Xây thô

Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Xây thô biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Thi công điện, nước

Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Thi công điện nước biệt thự KĐT Nam Cường TC21078

Cap-nhat-tien-do-thi-cong-biet-thu-kdt-nam-cuong-thang-7-TC21078

Thi công đường điện - nước

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cải tạo nội thất biệt thự

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Khởi công nội thất biệt thự

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Cập nhật tiến độ thi công TC21078

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: [email protected]

    Website: https://betaviet.com/

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.