Khởi công cải tạo nội thất biệt thự KĐT Phú Lương – TC21150

Khảo sát trước thi công cải tạo nội thất TC21150
Khảo sát trước thi công cải tạo nội thất TC21150
Khởi công cải tạo biệt thự KĐT TC21150
Khởi công cải tạo biệt thự KĐT TC21150
Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150
Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150
Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150
Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150
Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150
Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150
Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150
Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150
Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150
Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công đổ dầm trần biệt thự KĐT TC21150
Thi công đổ dầm trần biệt thự KĐT TC21150
Thi công thả giàn lưới TC21150
Thi công thả giàn lưới TC21150
Thi công biệt thự dự án TC21150
Thi công biệt thự dự án TC21150
Thi công biệt thự dự án TC21150
Thi công biệt thự dự án TC21150
Thi công biệt thự dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150
Thi công điện nước Tc21150
Thi công điện nước Tc21150
Thi công mái biệt thự TC21150
Thi công mái biệt thự TC21150
Thi công mái biệt thự TC21150
Thi công trát thô TC21150
Thi công trát thô TC21150
Thi công điện nước biệt thự dự án TC21150
Thi công điện nước biệt thự dự án TC21150
Thi công điện nước biệt thự dự án TC21150
Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150
Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150
Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150
Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150
Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150
Hoàn thiện điện nước TC21150
Hoàn thiện mái ngói TC21150
Hoàn thiện mái ngói TC21150
Hoàn thiện ốp đá tầng 1 TC21150
Hoàn thiện ốp đá tầng 1 TC21150
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC21150
Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC21150
Thi công điện nước TC21150
Thi công điện nước TC21150
Thi công mái Tc21150
Trang trí hoàn thiện thô TC21150
Trang trí hoàn thiện thô TC21150
Trang trí hoàn thiện thô TC21150
Trang trí hoàn thiện thô TC21150
Trang trí hoàn thiện thô TC21150
Trang trí hoàn thiện thô TC21150
Trát thô biệt thự KĐT dự án TC21150
Trát thô biệt thự KĐT dự án TC21150
Trát thô biệt thự KĐT dự án TC21150
Trát thô hoàn thiện ngoại thát TC21150
Trát thô hoàn thiện ngoại thát TC21150
Thi công lát đá TC21150
Thi công lát đá TC21150
Khởi công cải tạo nội thất biệt thự KĐT Phú Lương – TC21150
2021
NT21150

Hình ảnh hoàn thiện biệt thự

hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (1) hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (2) hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (3) hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (4) hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (5) hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (6) hinh-anh-hoan-thien-biet-thu-tc21150 (7)

Thi công nội thất

Thi công nội thất biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Thi công nội thất hoàn thiện TC21150

Hoàn thiện ngoại thất

Thi công sơn hoàn thiện TC21150

Thi công sơn hoàn thiện TC21150

Thi công sân vườn

Thi công sân vườn biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Thi công sân vườn biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Hoàn thiện phòng tắm

Thi công phòng tắm biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Thi công sơn lót hoàn thiện

Thi công sơn lót biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Thi công sơn lót biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Thi công sơn lót biệt thự KĐT Phú Lương TC21150

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao TC21150

Thi công trần thạch cao TC21150

Thi công thang máy

Thi công thang máy TC21150

Thi công thang máy TC21150

Thi công tường rào bao quanh

Thi công tường rào bao quanh TC21150

Thi công tường rào bao quanh TC21150

Thi công tường rào bao quanh TC21150

Thi công sân bể

Thi công đổ bê tông sân TC21150

Thi công đổ bê tông sân TC21150

Thi công đổ bê tông sân TC21150

Thi công hệ thống đường nước TC21150

Thi công hệ thống đường nước TC21150

Hoàn thiện trang trí ngoại thất

Thi công trang trí ngoại thất TC21150

Thi công lát đá TC21150

Thi công lát đá TC21150

Trát thô hoàn thiện ngoại thát TC21150

Trát thô hoàn thiện ngoại thát TC21150

Trang trí hoàn thiện thô TC21150

Trang trí hoàn thiện thô TC21150

Trát thô biệt thự KĐT dự án TC21150

Trát thô biệt thự KĐT dự án TC21150

Trát thô biệt thự KĐT dự án TC21150

Trang trí hoàn thiện thô TC21150

Trang trí hoàn thiện thô TC21150

Trang trí hoàn thiện thô TC21150

Trang trí hoàn thiện thô TC21150

Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC21150

Hoàn thiện trang trí ngoại thất TC21150

Hoàn thiện ốp đá tầng 1 TC21150

Hoàn thiện ốp đá tầng 1 TC21150

Trát thô

Thi công trát thô TC21150 Thi công trát thô TC21150

Thi công lắp đặt điện nước

Thi công điện nước TC21150

Thi công điện nước TC21150

Hoàn thiện điện nước TC21150

Thi công điện nước biệt thự dự án TC21150

Thi công điện nước biệt thự dự án TC21150

Thi công điện nước biệt thự dự án TC21150

Thi công điện nước Tc21150 Thi công điện nước Tc21150

Thi công mái nhà

Thi công mái Tc21150

Hoàn thiện mái ngói TC21150

Hoàn thiện mái ngói TC21150

Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150

Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150

Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150

Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150

Thi công mái ngói biệt thự dự án TC21150

Thi công mái biệt thự TC21150 Thi công mái biệt thự TC21150

Thi công mái biệt thự TC21150

Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150

Thi công cải tạo biệt thự

Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150

Thi công biệt thự KĐT dự án TC21150

Thi công biệt thự dự án TC21150 Thi công biệt thự dự án TC21150 Thi công biệt thự dự án TC21150 Thi công biệt thự dự án TC21150 Thi công biệt thự dự án TC21150

Thi công thả giàn lưới TC21150 Thi công thả giàn lưới TC21150

Thi công đổ dầm trần biệt thự KĐT TC21150 Thi công đổ dầm trần biệt thự KĐT TC21150 Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150 Thi công bể ngầm biệt thự KĐT dự án TC21150

Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150 Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150 Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150 Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150 Thi công cải tạo biệt thự KĐt dự án TC21150

Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150 Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150 Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150 Cải tạo kiến trúc biệt thự KĐT dự án TC21150

Khởi công cải tạo biệt thự KĐT TC21150 Khởi công cải tạo biệt thự KĐT TC21150

Khảo sát trước thi công cải tạo nội thất TC21150 Khảo sát trước thi công cải tạo nội thất TC21150

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Email: lienhe@betaviet.com

    Website: https://betaviet.com/

    * HÀ NỘI: Tòa nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    *TP HỒ CHÍ MINH: 03.22, Lầu 3 tòa nhà Asiana Capella, 184 Trần Văn Kiểu, Q.6, TP. HCM

    *NGHỆ AN: LK5-05, Khu liền kề Trường Thịnh Phát, Đ. Trương Văn Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An

    *THANH HÓA: 125 Bùi Đạt, P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa

    *HẢI DƯƠNG: Số 118 Đ. Thanh Bình, TP. Hải Dương

    *BẮC NINH: 99 Đ. Lê Thánh Tông, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.