Vinhomes Ocean Park | Thi công nội thất trọn gói biệt thự cao cấp – TC21103

Cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Đo đạc trước khi thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thả lưới thi công biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thả lưới tiến hành thi công biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Ocean Park - TC21103
Thi công cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Hình ảnh cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công bể phốt biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công hệ thống điều hòa Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hệ thống điều hòa Ocean Park -TC21103
Cai tao ngoai that biet thu Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cai tao noi that biet thu Vinhomes Ocean Park - Cai tao ngoai that biet thu Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cai tao noi that biet thu Vinhomes Ocean Park - Cai tao ngoai that biet thu Vinhomes Ocean Park - TC21103
Khởi công thi công biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Khơi công thi công sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103
Khơi công thi công sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103
Khơi công thi công sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103
Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công bể Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công bể Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công dầm tầng biệt thự vinhomes ocean park - TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103
cải tạo nội thất biệt thự vinhomes TC21103
cải tạo nội thất biệt thự vinhomes TC21103
Thi công điện nước biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Trát thô biệt thự vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103
Thi công sơn hoàn thiện TC21103
Thi công sơn hoàn thiện TC21103
Thi công sơn hoàn thiện TC21103
Thi công sơn hoàn thiện TC21103
Thi công sơn hoàn thiện TC21103
Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103
Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103
Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103
Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103
Thi công trần thạch cao TC21103
Thi công trần thạch cao TC21103
Thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103
Vinhomes Ocean Park | Thi công nội thất trọn gói biệt thự cao cấp – TC21103
2021

Thi công ngoại thất sân vườn

Thi công ngoại thất sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công ngoại thất sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công ngoại thất sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công ngoại thất sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công ngoại thất sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công ngoại thất sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí nội thất

Thi công nội thất Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất Vinhomes Ocean Park TC21103

Sơn hoàn thiện ngoại thất

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất rời

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Lắp đặt đồ nội thất TC21103

Thi công hoàn thiện nội thất

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ hoàn thiện nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Sơn hoàn thiện

Sơn hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Sơn hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Sơn hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Sơn hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Sơn hoàn thiện biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công đóng đồ nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao

Thi công sơn bả Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công sơn bả Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công sơn bả Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công sơn bả Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công sơn bả Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần picomat biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công trần thạch cao BT Vinhomes Ocean Park TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Tiến độ thi công trần thạch cao TC21103

Thi công trần thạch cao TC21103

Thi công trần thạch cao TC21103

Thi công trần thạch cao TC21103

Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103

Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103

Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103

Cải tạo thô nội ngoại thất TC21103

Sơn hoàn thiện

Thi công sơn hoàn thiện TC21103

Thi công sơn hoàn thiện TC21103

Thi công sơn hoàn thiện TC21103

Thi công sơn hoàn thiện TC21103

Thi công điện nước

Thi công sơn hoàn thiện TC21103

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park Tc21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trang trí ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trát thô ngoại thất

Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103 Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103 Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103 Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103 Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103 Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103 Cải tạo xây thô biệt thự Vinhomes TC21103

Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103 Trát thô biệt thự vinhomes TC21103

Thi công cải tạo nội thất

cải tạo nội thất biệt thự vinhomes TC21103 cải tạo nội thất biệt thự vinhomes TC21103

Thi công nội thất gỗ liền tường

Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi công trang trí phào, trần tỉ mỉ

Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công phào trần biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Trát hoàn thiện nội/ ngoại thất

Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103 Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103 Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103 Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103 Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103 Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103 Hình ảnh thi công thô Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công hoàn thiện thô biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi công dầm tầng biệt thự vinhomes ocean park - TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Xây thô hoàn thiện cơ bản nội ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Trát trong ngoài biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo ngoại thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Trát thô hoàn thiện nội thất

Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi công sân vườn

Khơi công thi công sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công bể Vinhomes Ocean Park TC21103 Thi công bể Vinhomes Ocean Park TC21103

Khơi công thi công sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103 Khơi công thi công sân vườn Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công điện nước

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Cải tạo ngoại thất

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103 Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Cai tao ngoai that biet thu Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi công cải tạo nội thất

Thi công điện nước biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Cai tao noi that biet thu Vinhomes Ocean Park - Cai tao ngoai that biet thu Vinhomes Ocean Park - TC21103 Cai tao noi that biet thu Vinhomes Ocean Park - Cai tao ngoai that biet thu Vinhomes Ocean Park - TC21103

Cải tạo nội thất biệt thự Ocean Park - TC21103

Thi-cong-cai-tao-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Thi công cải tạo nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi-cong-cai-tao-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Hình ảnh cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi-cong-cai-tao-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Thi công hệ thống điều hòa Vinhomes Ocean Park - TC21103

Thi-cong-cai-tao-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Thi công hệ thống điều hòa Ocean Park -TC21103

Thi-cong-cai-tao-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Cải tạo bể phốt công trình

Thi công bể phốt biệt thự Vinhomes Ocean Park TC21103

Thi-cong-cai-tao-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Tiến hành thả lưới thi công công trình

Cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Cai-tao-thi-cong-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Thả lưới tiến hành thi công biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Cai-tao-thi-cong-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Thả lưới thi công biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Cai-tao-thi-cong-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Đo đạc trước khi thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Cai-tao-thi-cong-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Hiện trạng công trình trước khởi công

Cải tạo thi công nội thất biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Cai-tao-thi-cong-noi-that-biet-thu-vinhomes-ocean-park-TC21103

Khởi công thi công công trình

Khởi công thi công biệt thự Vinhomes Ocean Park - TC21103

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Email: lienhe@betaviet.com

    Website: https://betaviet.com/

    * HÀ NỘI: Tòa nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco 5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    *TP HỒ CHÍ MINH: 03.22, Lầu 3 tòa nhà Asiana Capella, 184 Trần Văn Kiểu, Q.6, TP. HCM

    *NGHỆ AN: LK5-05, Khu liền kề Trường Thịnh Phát, Đ. Trương Văn Lĩnh, TP. Vinh, Nghệ An

    *THANH HÓA: 125 Bùi Đạt, P. An Hoạch, TP. Thanh Hóa

    *HẢI DƯƠNG: Số 118 Đ. Thanh Bình, TP. Hải Dương

    *BẮC NINH: 99 Đ. Lê Thánh Tông, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.