Hình ảnh cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc – TC21031

Khởi công biệt thự mặt phố TC21031
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc
Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc
Khởi công biệt thự mặt phố TC210
Khởi công biệt thự mặt phố TC21031
Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031
Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031
Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031
Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031
Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031
Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031
Thi công dầm sắt tầng 3 TC21031
Thi công xây thô tầng 1 TC21031
Xây thô tầng 1 TC21031
Xây thô tầng 1 TC21031
Xây thô tầng 2 TC21031
Xây thô tầng 2 TC21031
Thi công xây dựng tầng 2 TC21031
Xây thô tầng 2 TC21031
Thi công tầng 2 TC21031
Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Đổ trần xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Thi công dầm sắt đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Xây thô tầng 3 biệt thự hiện đại Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Xây thô tầng 3 biệt thự hiện đại Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Xây thô tầng 3 biệt thự hiện đại Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Thi công tầng mái biệt thự hiện đại TC21031
Thi công tầng mái biệt thự hiện đại TC21031
Thi công tầng mái biệt thự hiện đại TC21031
Trát thô biệt thự hiện đại TC21031
Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031
Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031
Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031
Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031
Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031
Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031
Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031
Xây thô tầng 5 TC21031
Xây thô tầng 5 TC21031
Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031
Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031
Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031
Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031
Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031
Thi công lát sàn nhà vệ sinh TC21031
Thi công lát sàn nhà vệ sinh TC21031
Thi công lát sàn nhà vệ sinh TC21031
Thi công trần thạch cao TC21031
Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031
Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031
Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031
Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031
Thi công trần thạch cao TC21031
Hoàn thiện cơ bản kiến trúc TC21031
Thi công giàn hoa lan tầng thượng TC21031
Thi công giàn hoa lan tầng thượng TC21031
Thi công mặt tiền biệt thự phố TC21031
Thi công mặt tiền biệt thự phố TC21031
Thi công mặt tiền biệt thự phố TC21031
Thi công ốp sàn biệt thự phố TC21031
Thi công ốp sàn biệt thự phố TC21031
Thi công trần thạch cao TC21031
Thi công trần thạch cao TC21031
Hình ảnh cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc – TC21031
2021

Thi công giàn hoa lan tầng thượng

Hoàn thiện cơ bản kiến trúc TC21031

Thi công giàn hoa lan tầng thượng TC21031 Thi công giàn hoa lan tầng thượng TC21031

Thi công ốp sàn mặt tiền

Thi công mặt tiền biệt thự phố TC21031 Thi công mặt tiền biệt thự phố TC21031 Thi công mặt tiền biệt thự phố TC21031

Thi công trần thạch cao

Thi công trần thạch cao TC21031 Thi công trần thạch cao TC21031

Thi công trần thạch cao TC21031

Thi công trần thạch cao TC21031

Thi công lát sàn nhà

Thi công ốp sàn biệt thự phố TC21031 Thi công ốp sàn biệt thự phố TC21031

Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031 Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031 Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031 Thi công ốp lát sàn biệt thự hiện đại TC21031

Thi công lát sàn nhà vệ sinh TC21031 Thi công lát sàn nhà vệ sinh TC21031 Thi công lát sàn nhà vệ sinh TC21031

Thi công lát sàn gỗ tầng thượng

Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031 Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031 Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031 Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031 Thi công lát sàn gỗ tầng thượng TC21031

Thi công trát hoàn thiện trong/ ngoài

Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031 Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031 Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031 Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031 Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031 Trát thô hoàn thiện trong ngoài TC21031

Trát thô biệt thự hiện đại TC21031

Thi công mái

Xây thô tầng 5 TC21031 Xây thô tầng 5 TC21031

Thi công tầng mái biệt thự hiện đại TC21031 Thi công tầng mái biệt thự hiện đại TC21031 Thi công tầng mái biệt thự hiện đại TC21031

Xây thô tầng 4

Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031 Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031 Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Thi công đổ trần tầng 4

Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Thi công dầm sắt đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Đổ trần xây thô tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Xây thô tầng 3

Xây thô tầng 3 biệt thự hiện đại Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Xây thô tầng 3 biệt thự hiện đại Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Xây thô tầng 3 biệt thự hiện đại Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Thi công đổ trần tầng 4 biệt thự hiện đại TC21031

Cap nhat tien do thang 9 biet thu hien dai TC21031

Thi công dầm sắt tầng 3 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Xây thô tầng 2

Thi công xây dựng tầng 2 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Xây thô tầng 2 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Thi công tầng 2 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Xây thô tầng 2 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Xây thô tầng 2 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Xây thô tầng 1

Xây thô tầng 1 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Thi công xây thô tầng 1 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Xây thô tầng 1 TC21031

Hinh-anh-thi-cong-biet-thu-hien-dai-TC21031

Thi công xây dựng móng

Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031

Hinh-anh-thi-cong-mong-biet-thu-pho-TC21031

Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031

Hinh-anh-thi-cong-mong-biet-thu-pho-TC21031

Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031

Hinh-anh-thi-cong-mong-biet-thu-pho-TC21031

Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031

Hinh-anh-thi-cong-mong-biet-thu-pho-TC21031

Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031

Hinh-anh-thi-cong-mong-biet-thu-pho-TC21031

Hình ảnh xây dựng thi công móng TC21031

Hinh-anh-thi-cong-mong-biet-thu-pho-TC21031

Thi công đổ móng

Khởi công biệt thự mặt phố TC210

Khởi công biệt thự mặt phố TC21031

Khởi công biệt thự mặt phố TC21031

Khởi công biệt thự mặt phố TC21031

Thi công ép cọc

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc

Cập nhật tiến độ thi công biệt thự Vĩnh Phúc

Lễ khởi công

Khởi công biệt thự mặt phố TC21031

Khởi công biệt thự mặt phố TC21031

 

Nhận tư vấn miễn phí từ nhà thiết kế & kỹ sư xây dựng

  Dự án liên quan

  Nhận tư vấn phong thủy miễn phí

   Betaviet - Giá trị - Niềm tin

   DỊCH VỤ - SẢN PHẨM CỦA BETAVIET 

   Thiết kế kiến trúc

   Thiết kế nội thất

   Thi công trọn gói chìa khóa trao tay

   Thi công hoàn thiện nội thất

   Showroom nội thất 5000m2

   Sản phẩm nội thất nhập khẩu 

   Nhà máy sản xuất nội thất gỗ 3000m2

   Sản phẩm nội thất sản xuất

   Nhận dự toán thi công miễn phí 

    Logo Betaviet Footer

    TRUNG TÂM THIẾT KẾ - THI CÔNG

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    Hotline: 0915 010 800

    Hành chính: 024 6674 6376

    Email: [email protected]

    Website: https://betaviet.com/

    SHOWROOM 1 - VẬT LIỆU HOÀN THIỆN - THIẾT BỊ

    Toà nhà Betaviet, KĐT Thanh Hà Cienco5, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

    Bản đồ đường đi 

    SHOWROOM 2 - ĐỒ NỘI THẤT - TRANG TRÍ

    ♦ Tòa nhà Galaxy Centre,  KĐT Thanh Hà, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

    Bản đồ đường đi 

    KẾT NỐI THÊM VỚI CHÚNG TÔI

    Youtube Betaviet
    Youtube Betaviet
    Facebook Betaviet
    Facebook Betaviet
    Zalo Betaviet
    Zalo Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Tiktok Betaviet
    Instargram Betaviet
    Instargram Betaviet
    Bản đồ đường đi
    Liên hệ nhận mẫu Miễn Phí
    Chat với chúng tôi qua Facebook
    Chat với chúng tôi qua Zalo
    Hotline Thiết Kế : 091 501 0800

    Copyright © Betaviet since 2009. Alright reserverd. Thương hiệu đã được đăng ký. ® Ghi rõ nguồn "https://betaviet.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.